UPISI U VRTIĆ

Upravno vijeće dječjeg vrtića More, raspisuje Natječaj za

UPISE U NOVU PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020.

JASLIČKA SKUPINA: od 1. do 3. godine

VRTIĆKA SKUPINA: od 3.godine do polaska u školu