Radna mjesta

RADNO MJESTO ODGOJITELJA-PRIPRAVNIKA

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07 i 94/13, ćlanak 37) i Statu tu dječjeg vrtića More, upravno vijeće dječjeg vrtića More, objavjulje Natječaj za radno mjesto odgojitelja-pripravnika (stručno osposobljavanje za rad u trajanju od godinu dana).

Natječaj traje od 17.12.2018. 24.12.2018.

Kandidat mora zadovoljavati uvijete prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Mole se kandidati da prijave šalju na adesu Dječji vrtić More, Pineta 17, Valbandon, 52212 Fažana ili putem maila na adresu djecjivrticmore@net.hr