Učenje stranog jezika

Učenje stranog jezika u predškolskoj dobi je jedan sadržaj kojim se obogaćuje dječje iskustvo i spoznaja. Promjene u društvu, kao i otkrivanje djetetovih sposobnosti već u ranoj dobi, doprinijeli su da ovo odgojno-obrazovno područje uđe na vrata svakog vrtića.
Želja djece i roditelja za ranim učenjem engleskog jezika pokazuje se kao potreba zbog sve veće informatizacije, turističkog usmjerenja našeg kraja, te učenja stranih jezika od prvog razreda osnovne škole. Iz toga proizlaze pojačani interes i potreba za ponudom programa ranog učenja engleskog jezika u skladu s djetetovim bićem kroz spontane igre i aktivnosti.
Razvijanjem senzibilnosti za strani jezik utječe se na cjelokupni razvoj djeteta, naročito njegove govorne sposobnosti i percepciju. Odgajateljica sa višegodišnjim iskustvom u radu s predškolskom djecom, te položenim Certifikatom (B2) za engleski jezik u školi za strane jezike „Linguae“, potiće djecu, kroz različite poznate metode i situacijske pristupe na aktivno učenje engleskog jezika i motivira ih na stjecanje novih znanja i vještina.
Rad s djecom je u potpunosti u skladu s djetetovim razvojnim mogućnostima i potrebama, uz uvažavanje principa postupnosti i sistematičnosti. Cjelokupni razvoj djeteta potiće se kroz oblikovanje materijalne sredine, primjerene sadržaje, metode i oblike rada. Dječja
komunikacija na engleskom jeziku odvija se spontano u svakodnevnim životnim situacijama i dijelovima odgojno-obrazovnog procesa ( od jutarnjeg dolaska, individualno u manjim skupinama, u zajedničkim aktivnostima, izletima i dr.) Raditi se i na aktivnostima izražavanja i stvaranja ( pokret, igra, glazba, likovno izražavanje, dramsko, scensko i drugo.) Posebno se vodi briga o usklađivanju upotrebe stranog jezika s materinjim jezikom, a u skladu s određenim situacijama i potrebama djeteta.
Program se bazira na djetetovim lingvističko-kognitivnim i emocionalno-socijalnim sposobnostima i slijedi humanističko-razvojnu koncepciju. Motiviranost djece za učenje stranog jezika može se održati indirektnim i direktnim sadržajima, tj. sadržajima koji su povezani s konkretnim životnim situacijama (doručak, obroci, odlazak van, dolazak posjetitelja, spremanje kolača, prepričavanje priče ili nekog događaja) te sadržajima čiji je temelj igra i ponavljanje (recitacije, pjesme, brojalice).
Odgojitelj mora voditi računa o sadržajima, ali i o svim individualnim sposobnostima djeteta, a posebno treba uočavati i osiguravati djetetovu usmjerenu pozornost na strani jezik jer to vodi spontanom i samostalnom razvoju stranog jezika kod djeteta.