Odluka o upisu djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020./2021.

DJEČJI VRTIĆ MORE

PINETA 17, VALBANDON,

52212 FAŽANA

 Fažana, 19.05.2020.

 

 

Temeljem čl. 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) te  Statuta Dječjeg vrtića MORE, Upravno vijeće je na telefonskoj sjednici održanoj 17.05.2020. jednoglasno donijelo

 

ODLUKU

o upisu djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020./2021.

 

 

VRŠE SE UPISI ZA:

JASLIČKU SKUPINU: od 1. do 3. godine

VRTIĆKU SKUPINU: od 3. godine do polaska u školu

 

Dokumentacija za upis prikupljati će se od 25.5.2020. do 8.6.2020. Mole se roditelji/skrbnici djece da prikupe potrebnu dokumentaciju: Kopije osobnih iskaznica oba roditelja, Potvrde o zaposlenju roditelja ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Izvadak iz matice rođenih za dijete, Potvrda pedijatra za upis u jaslice/vrtić, kopija kartona imunizacije za dijete i Rješenje o dječjem doplatku (ukoliko ostvarujete pravo na njega). U slučaju da imate još neku važnu dokumentaciju koja se tiče psihofizičkog zdravlja djeteta (specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe) ili obiteljske situacije (dijete samohranog roditelja ili udomiteljske obitelji) molimo Vas da nam dostavite kopiju istih.

 

MOLIMO SVE ZAINTERESIRANE DA SE JAVE NA TELEFON 091/4712364, RADI DOGOVORA O NAČINU PREDAJE DOKUMENTACIJE ILI ISTU DOSTAVE NA ADRESE:

DJEČJI VRTIĆ MORE
PINETA 17, VALBANDON, 52212 FAŽANA ili
djecjivrticmore@gmail.com

Predsjednica Upravnog vijeća: Vedrana Lovrečić Pavlović                                          Ravnateljica dječjeg vrtića More: Ljiljana Radolović

 
Preuzmite dokument
UPISI ZA 2020.-2021. pedagošku godinu