Upisi u vrtić za 2023./2024.g

DJEČJI VRTIĆ MORE
PINETA 17, VALBANDON,
52212 FAŽANA

Fažana, 19.05.2023.

Temeljem čl. 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) te Statuta Dječjeg vrtića MORE, Upravno vijeće je na sjednici održanoj 12.05.2023. jednoglasno donijelo

ODLUKU
o upisu djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2023./2024.

VRŠE SE UPISI ZA:
JASLIČKU SKUPINU: od 1. do 3. godine
VRTIĆKU SKUPINU: od 3. godine do polaska u školu

Dokumentacija za upis prikupljati će se od 29.5.2023. do 05.6.2023. Mole se roditelji/skrbnici djece da prikupe potrebnu dokumentaciju: Kopije osobnih iskaznica oba roditelja, Potvrde o zaposlenju roditelja ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Izvadak iz matice rođenih za dijete, Potvrda pedijatra za upis u jaslice/vrtić, kopija kartona imunizacije za dijete i Rješenje o dječjem doplatku (ukoliko ostvarujete pravo na njega). U slučaju da imate još neku važnu dokumentaciju koja se tiče psihofizičkog zdravlja djeteta (specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe) ili obiteljske situacije (dijete samohranog roditelja ili udomiteljske obitelji) molimo Vas da nam dostavite kopiju istih.

MOLIMO SVE ZAINTERESIRANE DA SE JAVE NA TELEFON 091/4712364, RADI DOGOVORA U VEZI PREDAJE DOKUMENTACIJE ILI ISTU DOSTAVE NA ADRESU:
DJEČJI VRTIĆ MORE
PINETA 17, VALBANDON, 52212 FAŽANA ili
djecjivrticmore@gmail.com

Predsjednica Upravnog vijeća: Vedrana Lovrečić Pavlović Ravnateljica dječjeg vrtića More: Ljiljana Radolović