UPISI U VRTIĆ

Upravno vijeće dječjeg vrtića More, raspisuje Natječaj za

UPISE U NOVU PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020.

JASLIČKA SKUPINA: od 1. do 3. godine

VRTIĆKA SKUPINA: od 3.godine do polaska u školu

Dokumentacija će se prikupljati od 2.5.2019. do 16.5.2019.

Mole se roditelji ili skrbnici djeteta da za upis prikupe:

Potvrde o zaposlenju, kopije osobnih iskaznica oba roditelja,

Izvadak iz matice rođenih za dijete, Potvrdu od pedijatra za

upis u vrtić, kopiju kartona imunizacije i riješenje o dječjem doplatku

(ukoliko na njega imate pravo).

MOLIMO SVE ZAINTERESIRANE DA SE JAVE NA TELEFON 091/4712364

ILI OSOBNO DOĐU NA ADRESU VRTIĆA: PINETA 17, VALBANDON