ZA RODITELJE

Preporučuju logopedi:
Izbor iz literature o djeci s govorno-jezičnim poteškoćama:

 • Apel,K., Masterson, J. (2004.): Jezik i govor od rođenja do 6.godine, Ostvarenje, Lekenik* (044/732-228; e-posta. ostvarenje@hi.hinet.hr)
 • Ayres, J. (2002): Dijete i senzorna integracija, Slap, Jastrebarsko
 • Blaži, D. (2004): Dijete s jezičnim teškoćama u vrtiću i školi – kako ga prepoznati i kako djelovati u: Dijete, odgojitelj, učitelj (zbornik), str. 67-77, Zadar
 • Čudina –Obradović, M. (2000): Igrom do čitanja (priručnik), Školska knjiga , Zagreb
 • Čudina- Obradović, M. (2004.): Kad kraljevna piše kraljeviću, Korak po korak, Zagreb.
 • Davis, R. (1994): Dar disleksije
 • Einon, D. (2004.) Igre učilice, Profil International, Zagreb
 • Etički kodeks istraživanja s djecom u: Dijete i društvo, god. 5, 2003) br. 1, str. 13-23, Zagreb
 • Goldberg,S. (2003.). Razvojne igre za predškolsko dijete, Ostvarenje*
 • Greenspan, S. ; Wieder,S (2003): Dijete s posebnim potrebama, Ostvarenje , Zagreb
 • Greenspan, S. (2004.): Program emocionalnog poticanja govorno-jezičnog razvoja, Ostvarenje*
 • Greenspan, S. (2004.): Zahtjevna djeca, Ostvarenje
 • Greenspan, S. (2003.): Sigurno dijete, Ostvarenje
 • Herljević, I. i sur.: Govor- ritam – pokret, Ostvarenje*
 • Lawrence, L. : Montessori – čitanje i pisanje*
 • Lisica, D.: (2004.) Put do dječjeg srca (priručnik) Golden marketing- Tehnička knjiga , Zagreb
 • Ljubešić, M. I i sur. (1997): Jezične teškoće školske djece, Školske novine, Zagreb
 • Mesec, I.: U svijetu slova (radne liste) Foma, Zagreb
 • Mesec, I.(2005): Predškolski program predvježbi čitanja i pisanja za djecu s jezično-govornim poremećajima, Zrno, 63-64, str.18-19, Zagreb
 • Miles, T.R; E. Miles: Disleksija (sto godina istraživanja i prakse)*
 • Miljković, D., Rijavec, M.(2002.): Bolje biti vjetar nego list (Psihologija dječjeg samopouzdanja) IEP, Zagreb
 • Philips, Silvija: Igre olovkom (radne liste) Foma, Zagreb
 • Puljak, L. Pešec, M.: Vježbenica za razvoj grafomotorike (radne liste) Foma, Zagreb
 • Puškarić, Katica: Kad glasovi zapinju (radne liste) Foma , Zgb
 • Puškarić, Katica: Glasovima do slova (radne liste) Foma, Zagreb
 • Rade, Renata: (2003.): Poticanje ranog govorno-jezičnog razvoja, Foma, Zagreb
 • Rade, Renata: (2003.): Malo dijete i prostor (Igranje bez igračaka) – priručnik, Foma, Zagreb
 • SrebroT. R. I sur: Putovanje u tišinu (priručnik)
 • Sunčica (slova, brojke, priroda…) Interaktivna igra
 • Škarić, I. (1988.) Govorne poteškoće i njihovo uklanjanje, Mladost, Zagreb
 • Phelan, T.W.(2005.): 1-2-3 uspjeh: Učinkovita disciplina za djecu od 2-12 godina, Ostvarenje*
 • Phelan, T.W.(2005.): Sve o poremećaju pomanjkanja pažnje – Simptomi,dijagnoza i terapija u djece i odraslih, Ostvarenje
 • Vancaš, M (2004): Ima neka tajna veza: jezik-čitanje-pisanje u : Dijete, odgojitelj, učitelj (zbornik), Zadar
 • Vučinić, Željka: Hoću- mogu (radne liste), Foma, Zagreb
 • Vučinić, Ž. : Kretanje je djetetova radost (priručnik)

Preporučuju pedagozi:
Kako obogatiti druženja roditelja i djece:

 • Goldberg, S., Razvojne igre za predškolsko dijete, Lekenik: Ostvarenje, 2003.
 • Goldberg, S., Zabavno učenje za bebe i mališane, Lekenik: Ostvarenje, 2004.
 • Juričić, D., Velika enciklopedija malih aktivnosti, Zagreb: Školska knjiga, 2005.
 • Maleš, D. – Stričević, I., Druženje djece i odraslih, Zagreb: Školska knjiga, 1996.
 • Silberg, J., Igre mozgalice za dojenčad, jednogodišnjake i dvogodišnju djecu, Zagreb: Profil, 2003.
 • Slunjski, E., Kad djeca, pišu, broje i računaju, Varaždin: Stanek, 2003.

O darovitosti:

 • Cvetković Lay, J. – Sekulić Majurec, A., Darovito je, što ću s njim?: priručnik za odgoj i obrazovanje darovite djece predškolske dobi, Zagreb: Alinea, 1980.
 • Cvetković Lay, J., Darovito je, što ću sa sobom?, Zagreb: Alinea, 2002.
 • Cvetković Lay, J., Ja hoću i mogu više: priručnik za odgoj darovite djece od 3 do 8 godina, Zagreb:, Alinea, 1995. i 2002.
 • Čudina – Obradović, M., Nadarenost: razumijevanje, prepoznavanje, razvijanje, Zagreb: Školska knjiga, 1980
 • Winner, E., Darovita djeca, Lekenik: Ostvarenje d.o.o., 2005.

O odgoju:

 • Bredekamp, S., Kako djecu odgajati, Zagreb: Educa, 1994.
 • Buljan – Flander, Odgajam li dobro svoje dijete, Zagreb: Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba, 2004
 • Filipović, I., Kako biti bolji roditelj, Zagreb: Alinea, 1994.
 • Grupa autora, Odgoj i njega djece u drugoj i trećoj godini života, Zagreb: Školske novine, 1986.