UPISI ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025

DJEČJI VRTIĆ MORE PINETA 17, VALBANDON, 52212 FAŽANA Fažana, 14.05.2024. Temeljem čl. 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) te  Statuta Dječjeg vrtića MORE, Upravno vijeće je na sjednici održanoj 13.05.2024. jednoglasno donijelo   ODLUKU o upisu djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2024./2025.   VRŠE SE UPISI ZA: JASLIČKU SKUPINU: od 1. do 3. godine VRTIĆKU SKUPINU: od 3. godine.

Upisi u vrtić za 2023./2024.g

DJEČJI VRTIĆ MORE PINETA 17, VALBANDON, 52212 FAŽANA Fažana, 19.05.2023. Temeljem čl. 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) te Statuta Dječjeg vrtića MORE, Upravno vijeće je na sjednici održanoj 12.05.2023. jednoglasno donijelo ODLUKU o upisu djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2023./2024. VRŠE SE UPISI ZA: JASLIČKU SKUPINU: od 1. do 3. godine VRTIĆKU SKUPINU: od 3. godine do polaska.

Odluka o upisu u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2021./2022.

ODLUKA O UPISIMA U VRTIĆ-R-

Odluka o upisu djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020./2021.

DJEČJI VRTIĆ MORE PINETA 17, VALBANDON, 52212 FAŽANA  Fažana, 19.05.2020.     Temeljem čl. 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) te  Statuta Dječjeg vrtića MORE, Upravno vijeće je na telefonskoj sjednici održanoj 17.05.2020. jednoglasno donijelo   ODLUKU o upisu djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020./2021.     VRŠE SE UPISI ZA: JASLIČKU SKUPINU: od 1. do 3. godine VRTIĆKU.

Provedbeni plan za otvaranje vrtića 11.svibnja 20202

PROVEDBENI PLAN ZA OTVARANJE VRTIĆA MORE 11.05.2020.

Preporuka za rad s djecom rane i predškolske dobi u dječjim vrtićima

Preporuka_za_rad_s_djecom_rane_i_predškolske_dobi

Odluka o privremenom zatvaranju predškolskih ustanova

Odluka o privremenom zatvaranju predškolskih ustanova na području Općine Fažana

UPISI U VRTIĆ

Upravno vijeće dječjeg vrtića More, raspisuje Natječaj za

UPISE U NOVU PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020.

JASLIČKA SKUPINA: od 1. do 3. godine

VRTIĆKA SKUPINA: od 3.godine do polaska u školu